கு றும்படம் போ ட்டு அ தி ர டியாக கா ப்பா ற்றப்ப ட்ட இரண்டு போட்டியாளர்கள்…! யார் யார்னு தெரியுமா..? - cinefeeds
Connect with us

VIDEOS

கு றும்படம் போ ட்டு அ தி ர டியாக கா ப்பா ற்றப்ப ட்ட இரண்டு போட்டியாளர்கள்…! யார் யார்னு தெரியுமா..?

Published

on

பிக்பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் மிகவும் ப ரப ரப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று தான் கூற வேண்டும். உ ச்ச க்க ட்ட மகிழ்ச்சியில் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருக்கும் போட்டியாளர்களுக்கு கமல் கு றும்படம் ஒன்றினை போ ட்டுக் கா ட்டியுள்ளார்.

ஆம்,  ஆரி பாலா இருவரும் ச ண் டைக் கோழியாக கா ட்டப்ப ட்ட பிக்பாஸ் வீட்டில் முதன் முறையாக இவர்களின் நட்பு வழியான பே ச்சினை போட்டியாளர்கள் கவ னித் துள்ளனர்.

Advertisement

இதனை கவ னித்த ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி போட்டியாளர்களும் உ ச்ச க்க ட்ட அ திர் ச்சியில் ஆ ழ்ந்து ள்ளனர். மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில்  முதலாவதாக ஆரியும் இரண்டாவதாக பாலாவும் கா ப்பாற்றப்ப ட்டுள்ளனர்.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement