‘இன்றைக்கு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் அதிர்ஷ்ட்டம்’..! “கூரையை பிச்சிக்கிட்டு கொட்டுமாம்”..!! எந்த ராசிக்காரர் தெரியும்..??

தினம் காலையில் எழுந்தவுடன் எல்லோரும் நினைப்பது ஒன்று தான் இன்றைய நாள் எப்படி செல்ல போகிறது என்றுதான் அனைவரும் நினைப்பது எனவே இன்று நம் ராசிக்கு என்ன நிகழப்போகிறது.

முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிக்கிட்டு அதற்க்கேற்றார் போல நாம் நடந்து கொள்ளலாம் என்று எல்லோரும் ஒருவித நப்பாசை இருக்கும் அந்த விதத்தில் இன்று என்ன நடக்கப்போகிறது எந்த ராசிக்கு என்ன அதிர்ஷ்ட்டம் என்று பார்ப்போம்