பிக்பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் ப்ரீஸ் டாஸ்க் நடக்கவிருக்கின்றது. இதில் முதன்முதலாக ஷிவானியின் அம்மா உள்ளே வருவதைக் கா ட்டியுள்ளனர்.

இதில் தாயின் வருகையை பார்த்து க தறிய ழுத ஷிவானி, பின்பு அவரிடம் அமர்ந்து பேசியுள்ளார். கடந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் லொஸ்லியாவின் தந்தை உள்ளே வந்த லொஸ்லியாவை ச த் தம் போ ட்டது போன்று பேசுகின்றார்.

இந்நிலையில் தன்னால் தான் ஷிவானியின் அம்மா ச த் தம் போ ட்டுள்ளார் என்று நினைத்து க ண்க ல ங்கி அ ழுதுள்ளார். தற்போது இந்த ப்ரோமோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது…