ஆஹா கல்யாணம் !!! அற்புத கல்யாணம் !!! இந்த கல்யாணத்தில் நடந்த கூத்து…. 2 மணப்பெண் 1 மாப்பிள்ளை ….??

December 9, 2019 Abdul 0

திருமணம் என்பது சொர்க்கத்தில் நிச்சயிப்பது, பிரம்மனால் எழுதப்பட்ட “இவனுக்கு இவள் தான்” என்று பிறக்கும்போதே எழுதப்பட்ட ஒரு சகாப்தம் .அது , ஆனால் இந்த காலத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த பிரம சரித்திரத்தையே மாற்றி விடுகிறார்கள் […]