திருமணம் மு.டி.ந்த சி.றிது நே.ர.த்.தில் உ.யிரி.ழந்த ம.ணப்.பெ.ண்..! அ.தி.ர்.ச்சியில் மாப்பிள்ளை… க.ண்.ணீர் வீடியோ.. - cinefeeds
Connect with us

Uncategorized

திருமணம் மு.டி.ந்த சி.றிது நே.ர.த்.தில் உ.யிரி.ழந்த ம.ணப்.பெ.ண்..! அ.தி.ர்.ச்சியில் மாப்பிள்ளை… க.ண்.ணீர் வீடியோ..

Published

on

ஒடிசா மாநிலத்தின் டெண்டலு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிஷிகேசன் பிரதன். இவருக்கும் குப்தேஷ்வரி என்ற பெ.ண்.ணு.க்கும் நேற்று முன் திருமணம் நடந்தது. திருமணம் மு.டி.ந்த பின்னர் கணவர் வீட்டுக்கு கி.ள.ம்ப குப்தேஷ்வரி த.யா.ராகி கொ.ண்டி.ருந்தார். பெ.ற்.றோ.ரை பி.ரி.ந்து செல்கிற க.வ.லை.யில் அவர் தொ.டர்ந்து அ.ழு.த ப.டி இ.ருந்தார். குடும்பத்தார் மற்றும் உ.றவி.ன.ர்.கள் அவரை தே.ற்.ற மு.ய.ன்.றும் மு.டிய.வி.ல்லை.

இதையடுத்து தி.டீ.ரெ.ன குப்தேஷ்வரி த.ரை.யில் சு.ரு.ண்டு வி.ழு.ந்தார். இதனால் அவர் கணவர் மற்றும் குடும்பத்தார் அ.தி.ர்.ச்சி.ய.டை.ந்து உ.டன.டி.யாக மருத்துவமனைக்கு தூ.க்.கி செ.ன்.ற.னர். அங்கு குப்தேஷ்வரியை ப.ரி.சோ.தி.த்த மருத்துவர்கள் மா.ர.டை.ப்.பா.ல் அவர் இ.ற.ந்.து வி.ட்.டார் என கூறினார்.

Advertisement

இதை தொ.டர்ந்து ம.கி.ழ்.ச்சியாக இருக்க வேண்டிய திருமண வீடு சோ.க.த்தில் மூ,ழ்,கி,யது. இதனிடையில் பிரதன் – குப்தேஷ்வரி திருமணம் செ.ய்து கொ.ண்ட வீடியோ வெ.ளியாகி பலரையும் க.ண்.ணீ.ரில் ஆ.ழ்.த்தி.யு.ள்ளது.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement