“நான் சம்பா தித்த பேரை கெ டு க்க” – சுரேஷ் சக்கரவர்த்தியால் க தறி அ ழுத அனிதா சம்பத்..! - cinefeeds
Connect with us

Uncategorized

“நான் சம்பா தித்த பேரை கெ டு க்க” – சுரேஷ் சக்கரவர்த்தியால் க தறி அ ழுத அனிதா சம்பத்..!

Published

on

இந்த பிக்பாஸில் வந்த நாள் முதலே பி ரச் ச னை தான். அதிலும் நேற்று அனிதா சம்பத் மற்றும் சுரேஷ் சக்ரவர்த்தி இருவருக்கும் இ டையே கரு த்து மோ தல் ஏ ற்பட்டது. சிலர் அனிதா சம்பத்திற்கும், சிலர் சுரேஷ் சக்கரவர்த்திக்கும் தங்கள் ஆ தர வை தெரிவித்து வருகின்றனர். இத்தனை நாட்கள் ஷிவானி நாராயணனை நம்பி Promo போ ட்டு வந்தார்கள்.

இன்று வெளியான முதல் புரோமோவில் அனிதா சம்பத் க ண்ணீர் வி ட்டு அ ழுகிறார். “நான்தான் என் வீட்டில் பெற்றோர் மாதிரியும், என் பெற்றோர்கள், என் தம்பி எல்லாம் எனது குழந்தைகள் மாதிரி என்று emotional-லாக கூறுகிறார். எனது பேரை நானே கெ டுத் து கொ ள்ள கூடாது என்று கூற உ டனே இவரை housemate-கள் அவரை ச மா தா னம் செய்ய முயற்சிக்கின்றனர்.

Advertisement

Advertisement
Continue Reading
Advertisement